Η μεγάλη λύπη και η στενοχώρια δεν είναι από το Θεό, είναι παγίδα τού διαβόλου.

Άγιος Πορφύριος