Ο χρόνος: Για όσους ανυπομονούν ο χρόνος είναι βραδύς. Για όσους φοβούνται ο χρόνος είναι μακρύς.  Για όσους αγαπούν ο χρόνος είναι ευεργετικός.