Στίς στιγµές µιᾶς µέρας κρίνεται, πολλές φορές, ἡ αἰωνιότητα.