Λιγότερη σημασία έχει τι λάθη κάνουμε από όση σημασία έχει τι κάνουμε μετά από τα λάθη μας.