Όταν κλείνει μια πόρτα ευτυχίας μια άλλη ανοίγει. Ωστόσο συχνά κοιτάζουμε την κλειστή πόρτα τόσο πολύ καιρό, ώστε δε βλέπουμε την άλλη που άνοιξε δίπλα.