Ο υπομονητικός άνθρωπος αξίζει περισσότερο από το γενναίο.