Μόνο η χάρη τού Θεού, μόνο η αληθινή αγάπη μας, πού θυσιάζεται μυστικά για τούς άλλους, μπορεί να σώσει και τούς άλλους και μάς.

Άγιος Πορφύριος