Όταν είσαι μόνος πρόσεχε τις σκέψεις σου. Όταν είσαι με τους δικούς σου πρόσεχε το θυμό σου. Όταν είσαι με τους φίλους σου πρόσεχε τα λόγια σου.