Όταν προσεύχεσαι μη δίνεις οδηγίες στο Θεό. Παρουσιάσου για να αναλάβεις υπηρεσία.