Κάποιος άλλος είναι ευτυχής με πολύ λιγότερο από ό, τι έχετε.