Δεν υπάρχουν άνθρωποι που τους εγκατέλειψε ο Θεός, αλλά άνθρωποι που εγκατέλειψαν τον Θεό.