Η προσευχή είναι ένα κτίριο που συνήθως αφήνουμε τη μια του πλευρά μισοχτισμένη. Είναι η πλευρά της ευχαριστίας.