Αυτοί που δοξάζουν το Θεό στο πείσμα των δοκιμασιών τους, μεταβάλλουν τα βάρη σε ευλογίες.