Η αμαρτία έχει 5 δάκτυλα. Με τα 2 κλείνει τα μάτια. Με τα 2 κλείνει τα αυτιά. Και με το 1 κλείνει το στόμα.