Ο θυμωμένος άνθρωπος ανοίγει το στόμα και κλείνει τα μάτια.