Υπάρχουν δύο ειδών ελευθερίες: η ψεύτικη, οπότε είναι κανείς ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Και η αληθινή, οπότε είναι κανείς ελεύθερος να κάνει ό,τι πρέπει.