Πολλοί νομίζουν ότι είναι χριστιανοί μόνο και μόνο επειδή δεν είναι αντίχριστοι.