Στο χέρι που προσφέρει ένα τριαντάφυλλο μένει πάντα λίγο άρωμα.