Ἡ ἀγάπη εἶναι ἡ λύση πού προτείνει ὁ Χριστός στά προβλήματα τοῦ κόσμου.