Η πραγματική αρετή είναι να κάνει κανείς χωρίς να τον βλέπουν αυτό που θα μπορούσε να κάνει μπροστά σε όλο τον κόσμο.