Η καλοσύνη μετέστρεψε περισσότερους στο Χριστό από όσους ο ζήλος, η ευγλωττία και η μόρφωση.