Μια αποτυχία μπορεί να είναι καμιά φορά η παραμονή ενός θριάμβου.