Ἡ ἀγάπη εἶναι τό μόνο πρᾶγμα πού ὅσο περισσότερο ἁπλόχερα τό σκορπᾶς, τόσο πολλαπλασιάζεται.