Ο άνθρωπος που δίνει καλή συμβουλή χτίζει με το ένα χέρι. Ο άνθρωπος που δίνει καλή συμβουλή και καλό παράδειγμα χτίζει και με τα δυο του χέρια. Εκείνος όμως που δίνει καλή συμβουλή και κακό παράδειγμα, με το ένα χέρι χτίζει και με το άλλο γκρεμίζει.