Αν δεν μπορείς να είσαι φίλος, δε χρειάζεται να γίνεις εχθρός. Ανάμεσα στην έχθρα και στη φιλία υπάρχει μια μέση κατάσταση: η απόσταση.