Συγκεντρώσεις

Νήπια – Α’-Β’ Δημοτικού:
Σάββατο 17:00 – 18:00

Γ’-Στ’ Δημοτικού:
Σάββατο 16:00 – 17:00

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 17:30 – 18:30

Φωτογραφίες