Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Παρασκευή 16:00 – 17:00

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 10:30 – 11:30