Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 17:00 – 19:00

Γυμνάσιο:
Σάββατο 17:30 – 19:30

Λύκειο:
Σάββατο 18:00 – 20:00

Φωτογραφίες