Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 16:00 – 17:00

Γυμνάσιο:
Σάββατο 17:30 – 18:30

Λύκειο:
Σάββατο 17:30 – 18:30