Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Κυριακή 11:15 – 12:15

Γυμνάσιο:
Σάββατο 17:00 – 18:00

Λύκειο:
Σάββατο 18:15 – 19:15

Φωτογραφίες