Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 11:00 – 13:00