Θεσσαλονίκη (Κέντρο)

Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:
Κυριακή 16:30 – 18:00

τηλ. 2310 23 21 31 και 2310 22 44 66

Ηλιούπολη

Δημοτικό:
Σάββατο 12:00

Γυμνάσιο:
Σάββατο 16:00