Συγκεντρώσεις

Α’-Ε’ Δημοτικού:
Κυριακη 11:00

Στ’ Δημοτικού – Γυμνάσιο:
Κυριακή 12:30

Λύκειο:
Κυριακή 12:30

Φωτογραφίες