Συγκεντρώσεις

Γ’-Δ’ Δημοτικού:
Σάββατο 16:00 – 17:00

Ε’-Στ’ Δημοτικού – Γυμνάσιο:
Σάββατο 17:00 – 18:00

Λύκειο:
Σάββατο 16:00 – 17:00

Γίνονται επίσης συγκεντρώσεις για νήπια (αγόρια – κορίτσια):
Σάββατο 11:00 – 12:30