Μυτιλήνη (Κέντρο)

Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:
Κυριακή 16:00 – 18:00 (Τερπάνδρου 1)

Πληροφορίες

κ. Κωνσταντίνος Φραγκόπουλος,
τηλ. 2251048493

κ. Γεώργιος Παπαδημητράκης,
τηλ. 2251037723