Δημοτικό – Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 17:00 – 19:00