Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 17:00 – 18:00

Γυμνάσιο:
Σάββατο 18:15 – 19:15

Λύκειο:
Σάββατο 19:30 – 20:30

στον επάνω όροφο του κτιρίου

Φωτογραφίες