Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 12:00 – 13:00 (η αίθουσα ανοίγει για παιχνίδι από τις 11:00)

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 18:00 – 19:00 (η αίθουσα ανοίγει για παιχνίδι από τις 17:00 έως τις 20:00)

Φωτογραφίες