Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 12:00 – 13:00

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Κυριακή 11:15 – 12:30

Εντευκτήριο

Δημοτικό:
Παρασκευή 18:00 – 20:30

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Πέμπτη 18:00 – 20:30