Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 10:30 – 12:00 και 16:30 – 18:00

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 16:30 – 18:00