Συγκεντρώσεις

Δημοτικό:
Σάββατο 16:30 – 18:00

Γυμνάσιο:
Σάββατο 16:30 – 18:00

Λύκειο:
Σάββατο 18:00 – 19:30

Πληροφορίες

κ. Πετράκη Παναγιώτα,
τηλ. 2382029273

Φωτογραφίες

Κατασκήνωση