Ώρες συγκεντρώσεων

Δημοτικό:
Σάββατο 17:30 – 18:30

Γυμνάσιο – Λύκειο:
Σάββατο 19:00 – 20:00

Φωτογραφίες