Πολυτιμημένος καί Ἀπροσκύνητος.

Αὐτός εἶναι μέ δύο λέξεις ὁ Δανιήλ!

Πολυτιμημένος ἀπό τέσσερις κοσμοκράτορες τῆς ἐποχῆς του. Ἀπέναντι σέ ὅλους ἀπροσκύνητος. Μέ μιά ζωή ριψοκίνδυνη, ἔνδοξη, μεγάλη. Μιά ἱστορία διαχρονική, πάντοτε σύγχρονη. Προφήτης τοῦ ἐρχομοῦ τοῦ Ἴησοῦ Χριστοῦ στόν κόσμο. Ἄνδρας ἱερῶν ἐπιθυμιῶν καί θείων ἀποκαλύψεων.

Κεφάλαιο Α’

«Δοκίμασέ μέ…»

Αὐτή λοιπόν τήν ἐποχή στό προσκήνιο τῆς Ἱστορίας κυριαρχοῦν οἱ Βαβυλώνιοι μέ κοσμοκράτορα τόν βασιλιά τους Ναβουχοδονόσορα καί αἰχμάλωτοι στή διαβόητη, στόν τότε κόσμο, Βαβυλώνα εἶναι οἱ Ἰουδαῖοι. Καί ὅπως γίνεται πάντοτε μέ τούς ὑπόδουλους λαούς, τά καλύτερα παιδιά τους διαλέγονται γιά νά ὑπηρετήσουν τά σχέδια τοῦ βασιλιά πού τούς κατέκτησε. Ὁ Ναβουχοδονόσορας εἶναι ἔξυπνος, καταλαβαίνει τί μπορεῖ νά περιμένει ἀπό τά ἀρχοντόπουλα τοῦ Ἰσραήλ…

(ἡ συνέχεια στό βιβλίο….)