Το 23ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!