Φιλία αληθινή…

Την ίδια εποχή[i], στην ίδια πατρίδα, την Καππαδοκία, γεννήθηκαν o Βασίλειος, o γιός του Βασιλείου και της Εμμέλειας και ο Γρηγόριος, o γιός του Γρηγορίου και της Νόννας. Η ίδια μεγάλη αγάπη στον μόνον Θεό και το μοναδικό πλάσμα Του, πλημμύριζε την ύπαρξή τους. Ίδια κι η άσβηστη δίψα της διάνοιάς τους για τη γνώση. Αυτή τους οδήγησε στον ίδιο τόπο, στη χρυσή αλλά διαβρωμένη από τη διαφθορά Αθήνα. Εκεί οι δύο ήδη γνώριμοι Καππαδόκες θα ξαναβρεθούν και θα γίνουν φίλοι αληθινοί.

Περισσότερα