Το 22ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!