Το 20ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!