Το 19ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!