Το 18ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!