Το 17ο τεύχος του περιοδικού των Χαρούμενων Αγωνιστών Αθηνών!